عاطفه ه.

ترجمه در تمام زمینه ها به ویژه متون فنی و مهندسی برق کلیه گرایشها. همه نووووع تایپ - جزوه های مکاتبه ای ، تدریس، برنامه نویسی، صوتی تصویری ، طراحی و ...

عضویت، مهر 1396

هنوز پروژه ای انجام نداده است.مهارت ها

مهارت های عاطفه ه.