شرایط و قوانین "افراکار"

سایت افراکار رابط بین کارفرما و پیمانکار است. هر شخصی که از افراکار استفاده می کند ملزم به رعایت قوانین زیر است.

 

تعاریف

کارفرما به شخصی گفته می شود که پروژه ای جهت انجام روی سایت ارسال می کند.

پیمانکار به شخصی گفته می شود که پیشنهادی برای انجام پروژه ارائه می دهد. این شخص ممکن است بعدا برنده شده و پروژه را انجام دهد.

پیشنهاد در قالب مبلغ دستمزد و زمان تحویل توسط پیمانکار ارائه می شود.

پروژه به درخواستی گفته می شود که کارفرما مطرح کرده و پیمانکار آن را انجام می دهد.

 

مبلغ قرارداد یا پروژه

مبلغ هر پروژه با توجه به پیشنهادات پیمانکار مشخص می شود. کارفرما می تواند هر موردی که تمایل داشت را قبول کند.

- درصورتی که پیمانکار پروژه ای را برنده شود ولی از انجام آن انصراف دهد به میزان مبلغ پیشنهاد از حساب ایشان کسر خواهد شد.

 

زمان تحویل

زمان تحویل هر پروژه توسط پیشنهاد پیمانکار مشخص می شود.

- درصورتی که پیمانکار بدون دلیل موجه یا هماهنگی قبلی با کارفرما در تحویل پروژه تاخیر داشته باشد کارفرما حق خلع ایشان را خواهد داشت. پیمانکار در این شرایط هیچ دستمزدی دریافت نخواهد کرد.

 

ضمانت و مرجوعی

ضمانت پروژه ها 10 روز بعد از تحویل است. کارفرما موظف است طی این زمان پروژه را از هر لحاظ بررسی و مشکلات را به پیمانکار گزارش دهد و زمانی برای اصلاح در اختیار ایشان قرار دهد. 

- بعد از طی این زمان به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.

- افراکار واسطه ای برای ارتباط کارفرما و پیمانکار است، ما شناختی از پیمانکار نداریم و نمی توانیم کیفیت و زمان تحویل را ضمانت کنیم.

 

نحوه پرداخت

پرداخت بعد از انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد. مبلغ پرداختی تا 10 روز بعد از تحویل پروژه نزد شرکت محفوظ است. بعد از طی زمان ضمانت به صورت خودکار به حساب پیمانکار واریز خواهد شد. 

- درصورتی که به هردلیل کارفرما طی این زمان اعتراضی داشته باشد دستمزد تا رفع کامل اعتراض نزد شرکت محفوظ خواهد ماند.

 

کارمزد افراکار

مبلغ کارمزد افراکار برای هر پروژه مشخص است. این کارمزد در هنگام واریز به حساب از پیمانکار کسر خواهد شد.

 

مرجوعی پروژه

امکان مرجوعی پروژه ها وجود ندارد.

 

مرجوعی پرداختی

درصورتی که پروژه ای درحال انجام باشد، متناسب با مقداری از پروژه که انجام شده بعلاوه جریمه 20% کسر و مابقی به حساب کارفرما واریز خواهد شد.

- مبلغ به مانده حساب کارفرما اضافه شده و در پروژه های بعدی قابل استفاده است. 

- امکان واریز بانکی وجود ندارد.

 

مسدود شدن حساب کاربری

درصورتی که هر دلیل مبلغ مانده حساب منفی شود یا به اصطلاح بدهکار شود حساب ایشان مسدود خواهد شد.

 

سلب مسئولیت

کارفرما موافقت می کند قبل از انتشار عمومی یا هرگونه استفاده ای، فایل ها را بررسی کند. افراکار هیچ گونه مسولیتی درقبال ضرر و زیان بعدی مشتری نخواهد داشت.

 

تغییر در قوانین و شرایط استفاده

سایت حق تغییر در شرایط و قوانین را برای خود محفوظ می داند. این شرایط و قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.