پروژه مقاله نویسی

بازاریابی

منتظر پیشنهاد توسط افسانه ص.   در دسته بندی فروش و بازاریابی   با مهارت های مقاله نویسی

سلام من روابط عمومی بالا دارم و نیازبه بازاریابی تلفنی دارم

ترجمه

توسط   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه   با مهارت های مقاله نویسی

از صفحه 1 تا 2