پویا پ.

توانایی ترجمه از انگلیسی به فارسی و بالعکس رو دارم .تدریس زبان انگلیسی هم میتونم انجام بدم

عضویت، مهر 1396

هنوز پروژه ای انجام نداده است.مهارت ها

مهارت های پویا پ.