تایپ و مهارت کامپیوتر

توسط بهزاد در تاریخ 18 مهر 1396

تایپ ورد و نصب ویندوز و برنامه های آن و تعمیر نرم افزاری کامپیوتر و موبایل و انواع کارهای اینترنتی و نصب برنامه های موبایل و ترجمه صفحات انگلیسی

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی کارهای متفرقه

با مهارت

Instagram API

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

10,000,000 ریال در 30 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید