ترجمه تخصصی، انجام پروژه های مهندسی برق

توسط اشکان ط. در تاریخ 22 مهر 1396

توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی را به خصوص در زمینه ی تخصصی رشته خودم یعنی برق دارم. همچنین مطالب کوتاه در قالب نویسندگی ورزشی وسیاسی را می توانم انجام دهم

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

ترجمه انگلیسی به فارسی Mathtype

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید