مترجمی

توسط فاطمه ی. در تاریخ 18 مهر 1396

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

Firefox

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

به ازای هر صفحه ۶۰۰۰ تومن دریافت میشه و مهلت تحویل هم بسته به تعداد صفحات دارد.

60,000 ریال در 0 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید