ترجمه Managing Knowledge

توسط مدیر سایت در تاریخ 18 مهر 1396

محدودیت زمان دارم لطفا سریعترین زمان ممکن را در پیشنهاد لحاظ فرمایید

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

ترجمه انگلیسی به فارسی

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

هر صفحه ترجمه (معادل 180 واژه) 10000 تومان، یک روز زمان برای هر 5 صفحه ترجمه.

100,000 ریال در 1 روز
دانشجو

600,000 ریال در 3 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید