ترجمه

توسط jilayosefi در تاریخ 18 مهر 1396

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

املاک

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

هر صفحه ترجمه (معادل 180 واژه) 8000 تومان، یک روز زمان برای هر 5 صفحه ترجمه

80,000 ریال در 1 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید