ترجمه

توسط سميرا در تاریخ 18 مهر 1396

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

کامپیوتر

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

ترجمه دقیق و زمان نسبت به تعداد صفحات. تخصی مترجمی وتدریس زبان انگلیسی

35,000 ریال در 0 روز
سلام چند صفحه ترجمه دارید؟ لطفا فایل مورد نظرتونو ارسال کنین

40,000 ریال در 6 روز
هر صفحه ترجمه (معادل 180 واژه) 7500 تومان، یک روز زمان برای هر 5 صفحه ترجمه

75,000 ریال در 1 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید