ترجمه متون انگلیسی به فارسی و بالعکس

توسط mohsen a. در تاریخ 18 مهر 1396

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

ژئوتکنیک محیط ریست

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

حداقل زمان

30,000 ریال در 0 روز
صفحه ی ترجمه شدش ۴ تومن .تو کمترین زمان

40,000 ریال در 0 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید