نویسندگی و ترجمه

نویسندگی، ویراستاری و ترجمه از مشاغلی است که به آسانی به صورت دورکاری قابل انجام است. 

خدمات ترجمه و ویراستاری در رشته های مختلف دانشگاهی ارائه می شود.

  • کامپیوتر، ترجمه مقالات کامپیوتر، نرم افزار، هوش مصنوعی و ...
  • پزشکی، ترجمه مقالات پزشکی، زیست شناسی و ...
  • عمران، ترجمه مقالات عمران، سازه، راه سازی و ...
  • معماری، ترجمه مقالات معماری، شهرسازی و ...
  • صنایع، ترجمه مقالات صنایع
  • حقوق، ترجمه مقالات حقوق، اسناد و قرارداد ها
  • شیمی، ترجمه تخصصی مقاله شیمی
  • علوم پایه، ترجمه مقالات علوم پایه، فیزیک و ...

پروژه نویسندگی و ترجمه

همین حالا پروژه نویسندگی و ترجمه را ثبت و پیشنهاد قیمت دریافت کنید.