راهنمای افراکار

چگونه از بخش های مختلف افراکار استفاده کنیم.

افراکار یک سیستم کاملا خودکار ارتباط بین کارفرما و پیمانکار است. این سیستم پروژه ها را برای یافتن ارزانترین قیمت و سریعترین زمان به مناقصه می گذارد. ارسال پروژه روی افراکار رایگان است. 

مراحل اصلی برای ثبت پروژه به شرح زیر است. 

1- معرفی پروژه: یک موضوع برای پروژه انتخاب کنید. برای مثال: "ترجمه مقاله 10 صفحه ای مربوط به رشته عمران"

2- انتخاب مهارت ها: مهارت های لازم برای انجام پروژه را انتخاب فرمایید. برای مثال "ترجمه انگلیسی به فارسی"

3- انتخاب دسته بندی: سیستم به صورت خودکار دسته بندی برای شما انتخاب می کند. درصورتی که مناسب نیست آن را تغییر دهید. برای مثال: "نویسندگی و ترجمه"

4- توضیحات: نوشتن توضیحات به پیمانکار در ارائه قیمت مناسب کمک خواهد کرد. برای مثال: "نیازی به ترجمه منابع نیست."

5- آپلود فایل: فایل هایی که پیمانکار برای انجام پروژه نیاز دارد را بفرستید. برای مثال: در پروژه ترجمه حتما فایل مبدا ترجمه و درصورت نیاز فرهنگ لغت تخصصی نیز ارسال شود

6- ثبت نهایی: بعد از تکمیل مراحل بالا، پروژه را روی سایت منتشر کنید.